Menu

Tjenester

Elvestad Økonomi & Rådgivning tilbyr følgende tjenester:

- Regnskap

- Fakturering

- Lønn

- Remittering

- Elektronisk dokumentbehandling (Uni 24)

- Tilgang skybasert økonomisystem (Uni Economy)

- Årsregnskap

- Budsjett

- Selskapsstiftelse

- Personalarbeid

- Ledelse

- Rådgivning

- Utleie økonomifunksjon